فرشهای یک تا دو متری

 1. فرش دستبافت یک و نیم متری کد A123

  ‎۹۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت یک و نیم متری کد A123 بیشتر بدانید
 2. فرش دستباف یک و نیم متری کد A140

  ‎۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت تمام ابریشم یک و نیم متری کد A140 بیشتر بدانید
 3. فرش دستبافت یک و نیم متری نقشه سالاری کد A152

  ‎۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت ذرع و نیم نقشه سالاری کد A152 بیشتر بدانید
 4. فرش دستبافت یک و نیم متری نقشه سالاری کد A116

  ‎۵٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت ذرع و نیم نقشه سالاری کد A116 بیشتر بدانید
 5. فرش دستبافت یک و نیم متری نقشه علیا کد A121

  ‎۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت یک و نیم متری نقشه علیا کد A121 بیشتر بدانید
 6. فرش دستبافت بختیاری کد A124

  ‎۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت بختیاری کد A124 بیشتر بدانید
 7. فرش دستبافت یک و نیم متری نقشه کف ساده کد A216

  ‎۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت ذرع و نیم نقشه خطیبی کد A216 بیشتر بدانید
 8. فرش دستبافت یک و نیم متری نقشه خطیبی کد A127

  ‎۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت یک و نیم متری نقشه خطیبی کد A127 بیشتر بدانید
 9. فرش دستباف یک و نیم متری کد A137

  ‎۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت ذرع و نیم طرح هریس کد A137 بیشتر بدانید
 10. فرش دستباف یک و نیم متری تمام ابریشم کد A185

  ‎۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت ذرع و نیم تمام ابریشم کد A185 بیشتر بدانید