فرشهای یک تا دو متری

 1. فرش دستبافت یک و نیم متری نقشه کف ساده کد A216

  ‎۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت ذرع و نیم نقشه خطیبی کد A216 بیشتر بدانید
 2. فرش دستباف ذرع و نیم نقشه هریس کد A239

  ‎۲٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستباف ذرع و نیم نقشه هریس زمینه لاکی و حاشیه کرم بیشتر بدانید
 3. فرش دستبافت یک و نیم متری کد A123

  ‎۹۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت یک و نیم متری کد A123 بیشتر بدانید
 4. فرش دستباف یک و نیم متری کد A140

  ‎۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت تمام ابریشم یک و نیم متری کد A140 بیشتر بدانید
 5. فرش دستبافت بختیاری کد A124

  ‎۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت بختیاری کد A124 بیشتر بدانید
 6. فرش دستباف یک و نیم متری تمام ابریشم کد A185

  ‎۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت ذرع و نیم تمام ابریشم کد A185 بیشتر بدانید
 7. فرش دستباف یک و نیم متری کد A192

  ‎۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت تمام ابریشم یک و نیم متری کد A192 بیشتر بدانید
 8. فرش دستباف ذرع و نیم نقشه رضایی کد A220

  ‎۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستباف ذرع و نیم نقشه رضایی زمینه کرم و حاشیه مسی بیشتر بدانید
 9. فرش دستباف ذرع و نیم نقشه علیا کد A232

  ‎۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستباف ذرع نیم نقشه علیا زمینه کرم و حاشیه مشکی بیشتر بدانید
 10. فرش دستباف یک و نیم متری کد A142

  ‎۷٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت ذرع و نیم تمام ابریشم کد A142 بیشتر بدانید