فرشهای یک تا دو متری

 1. فرش دستبافت یک و نیم متری کد A129

  ‎۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت ذرع و نیم کد A129 بیشتر بدانید
 2. فرش دستبافت یک و نیم متری نقشه خردیار کد A135

  ‎۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت یک و نیم متری نقشه خردیار کد A135 بیشتر بدانید
 3. فرش دستباف یک و نیم متری کد A141

  ‎۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت ذرع و نیم تمام ابریشم کد A141 بیشتر بدانید
 4. فرش دستبافت یک و نیم متری نقشه گنبد کد A118

  ‎۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت یک و نیم متری نقشه گنبد کد A118 بیشتر بدانید
 5. فرش دستبافت یک و نیم متری کد A123

  ‎۹۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت یک و نیم متری کد A123 بیشتر بدانید
 6. فرش دستباف یک و نیم متری کد A140

  ‎۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت تمام ابریشم یک و نیم متری کد A140 بیشتر بدانید
 7. فرش دستبافت یک و نیم متری نقشه سالاری کد A116

  ‎۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت ذرع و نیم نقشه سالاری کد A116 بیشتر بدانید
 8. فرش دستبافت یک و نیم متری نقشه علیا کد A121

  ‎۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت یک و نیم متری نقشه علیا کد A121 بیشتر بدانید
 9. فرش دستبافت بختیاری کد A124

  ‎۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت بختیاری کد A124 بیشتر بدانید
 10. فرش دستبافت یک و نیم متری نقشه خطیبی کد A127

  ‎۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت یک و نیم متری نقشه خطیبی کد A127 بیشتر بدانید