فرشهای دو تا چهار متری

 1. فرش دستبافت سه متری طرح هریس کد B148

  ‎۴٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت سه متری طرح هریس کد B148 بیشتر بدانید
 2. فرش دستبافت سه متری نقشه هریس کد B124

  ‎۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت سه متری نقشه هریس کامپیوتری کد B124 بیشتر بدانید
 3. فرش دستبافت سه متری نقشه موج مهر کد B145

  ‎۱۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت طرح نوین فر سه متری کد B145 بیشتر بدانید
 4. فرش دستبافت سه متری کد B120

  ‎۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت سه متری کد B120 بیشتر بدانید
 5. فرش دستبافت سه متری کاشان کد B115

  ‎۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت سه متری کاشان کد B115 بیشتر بدانید
 6. فرش دستبافت سه متری نقشه خطیبی کد B160

  ‎۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت سه متری نقشه خطیبی کد B160 بیشتر بدانید
 7. فرش دستبافت سه متری نقشه موج مهر کد B125

  ‎۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت سه متری نقشه موج مهر کد B125 بیشتر بدانید
 8. فرش دستبافت جفت سه متری کاشان کد B118

  ‎۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت جفت سه متری کرک کاشان کد B118 بیشتر بدانید
 9. فرش دستبافت سه متری کاشان کد B112

  ‎۲٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت سه متری کاشان کد B112 بیشتر بدانید
 10. فرش دستبافت سه متری نقشه خطیبی کد B137

  ‎۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستبافت طرح خطیبی سه متری کد B137 بیشتر بدانید