فرش قدیمی

 1. فرش دستباف کارکرده شش متری نقشه ماهی زمینه سرمه‌ای کد F294

  ‎۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
  قالی دستباف کارکرده ماهی قدیم آریاس بیشتر بدانید
 2. فرش دستباف کارکرده شش متری نقشه هریس زمینه کرم کد ‌‌‌F296

  ‎۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستباف نقشه هریس آریاس بیشتر بدانید
 3. فرش دستباف در حد نو نه متری نقشه ماهی زمینه کرم کد G149

  ‎۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
  قالی دستباف نقشه ماهی تبریز آریاس بیشتر بدانید
 4. فرش دستباف کارکرده شش متری نقشه لچک‌ترنج زمینه لاکی کد F295

  ‎۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
  قالی دستباف زمینه لاکی تبریز آریاس بیشتر بدانید
 5. فرش دستباف کارکرده ذرع و نیم نقشه ورامین زمینه کرم کد ‌‌‌A281

  ‎۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستباف طرح ورامین آریاس بیشتر بدانید
 6. فرش دستباف کارکرده شش متری نقشه لچک ترنج زمینه کرم کد F258

  ‎۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
  قالی دستباف کارکرده شش متری کاشان آریاس بیشتر بدانید
 7. فرش دستباف کارکرده دوازده متری نقشه ماهی زمینه سرمه‌ای کد G123

  ‎۱۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
  قالی دستباف نقشه ماهی آریاس بیشتر بدانید
 8. فرش دستباف کارکرده شش متری نقشه ماهی زمینه کرم کد ‌‌‌F325

  ‎۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستباف نقشه ماهی آریاس بیشتر بدانید
 9. فرش دستباف کارکرده شش متری نقشه لچک‌ترنج زمینه کرم کد F111

  ‎۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
  قالی دستباف طرح لچک‌ترنج اردکان آریاس بیشتر بدانید
 10. فرش دستباف کارکرده نه متری نقشه کاشان زمینه کرم کد G128

  ‎۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
  قالی دستباف نقشه کاشان آریاس بیشتر بدانید