تحریم های جدید امریکا باعث می شود تا ایران درآمدی بالغ بر 424 میلیون دلار که در سال گذشته از صادرات فرش به دست آورده بود، از دست بدهد. فرش دستباف ایران 30 درصد از بازار فرش دنیا را به خود اختصاص داده استو برای 2 میلیون نفر ایرانی فرصت شغلی ایجاد کرده است. امریکا بزرگترین بازار برای فرش ایران است و بعد از تحریم ها خرید فرش ایران به طور کامل متوقف می شود.

تحریم صادرات فرش ایران

چالش‌های خارجی و داخلی صادرات فرش

چالش‌هایی که منجر به کاهش صادرات فرش دستباف شده است، به دو بخش خارجی و داخلی تقسیم می شود و می توان گفت: تحریم آمریکا در سال 2010، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و بحران اقتصادی بین‌المللی ازجمله موانع صادرات فرش دستباف ایرانی محسوب ‌می‌شوند.
قطع مشوق‌های صادراتی، تولید انبوه فرش ماشینی توسط نهادها به بهانه اشتغال‌زایی، عدم اختصاص اعتبارات لازم برای بازمعرفی و تبلیغات فرش دستباف در بازارهای موجود، عدم اختصاص اعتبارات لازم برای مطالعه علمی و اصولی بازارهای جدید، قوانین مالیاتی و گمرکی، تلاش برای حذف معافیت فرش دستباف از مالیات بر ارزش‌افزوده بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم و سیاست‌گذاری نادرست در ورود به بازارهای جدید و از بین رفتن بازارها ازجمله موانعی است که به‌ موجب اجرای برخی سیاست‌های حاکمیتی ایجادشده است.
فقدان ارتباط مؤثر میان بخش تولید و بخش صادرات، عدم مطالبه گری مداوم از حاکمیت، عدم به‌روزرسانی روش‌های تجاری و کاهش کیفیت به دلیل تلاش برای رقابت قیمتی ازجمله چالش‌هایی است که در این بخش مشاهده ‌می‌شود.
راهکارهای رفع آن‌ها، تشکیل شورای راهبردی فرش دستباف ایران، تدوین بسته‌های حمایتی و تشویقی، اصلاح ساختار مرکز ملی فرش ایران، اختصاص اعتبارات لازم برای پروژه‌های فرهنگی-تبلیغی، حفظ معافیت فرش دستباف ایران در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، توقف اجرای ماده 14 آیین‌نامه تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، مستثنا شدن فرش دستباف از ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، حمایت از اصیل بافی و مقابله با کاهش کیفیت به‌منظور کاهش قیمت و مطالبه گری مداوم از حاکمیت ازجمله راهکارهایی است که ‌می‌تواند جایگاه فرش دستباف ایرانی را در بازارهای جهانی احیا کند.