باز گشایی بخشی از بازار فرش تهران

عراقچی در پاسخ به اعتراض کسبه فرش بازار بزرگ برای جلوگیری از این اتفاق شخصا به بازار مراجعه کرد.

coms to the Tehran Carpet Market

در پی اعتراض مردم به وضعیت افزایش نرخ دلار و گرانی و اعتصاب کسبه و تعطیلی بازار بزرگ، از چند روز گذشته اهالی فرش هم با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی فروشگاه‌های خود را تعطیل کرده بودند. در ادامه این اتفاقات با ابلاغ و دستور اماکن و حضور سید مجتبی عراقچی در بازار فرش تهران بخشی از کسبه فرش فروشگاه‌های خود را بعد از چند روز تعطیلی مجددا باز کردند.