ستاد برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران دومین جلسه خود را تشکیل دادبه گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، در ابتدای این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در مسیر برگزاری این رویداد از جمله مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته برای اخذ مجوز نمایشگاه از سازمان توسعه تجارت ایران پس از تعیین مجری در نشست پیشین ستاد و نیز گام‌های ابتدایی برای اطلاع رسانی این رویداد از جمله طراحی پوستر نمایشگاه و سفارش انتشار آن در مجلات تخصصی فرش در خارج از کشور ارایه شد.

در ادامه بحث و بررسی درباره چرایی و چگونگی دعوت از بازرگانان خارجی بر اساس پیشنهادهای دریافتی از سوی اعضای ستاد مطرح شد.

یکی از پیشنهادها از سوی اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف قم در جلسه پیشین مطرح بود، مبنی بر اینکه تجربه نشان داده است تجار خارجی راه یافته به نمایشگاه از مشاهیر و بازرگانان عمده و اصلی فرش در دنیا نیستند و بنابراین بهتر است با حذف این دعوت، هزینه و تسهیلات آن صرف تبلیغات شود.

پیشنهاد دیگر نیز از سوی اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه شده بود که مانند برخی کشورهای همسایه، فاکتور خرید تجار مبنای ارایه تسهیلات قرار گیرد تا یارانه‌ها به خریداران و تجار موثر و واقعی پرداخت شود.

پس از بحث و بررسی درباره این دو پیشنهاد، مقرر شد دعوت از تجار خارجی همچنان صورت پذیرد و به علت اجرایی و عملیاتی نبودن بررسی اسناد و فاکتورهای خرید، در جهت کیفی شدن دعوت‌ها بر پالایش فهرست مهمانان قبل از پذیرش نهایی تمرکز شود.

همچنین تشکل‌های صادراتی فرش کشور و اعضای ستاد نقش موثری در دعوت از بازرگانان شاخص و کیفی فرش در دنیا ایفا کنند.

منبع: مرکز ملی فرش دستباف ایران