در ابتدا باید گفت که هر فرش دستباف از تراکم متفاوتی برخوردار است و این تراکم همان رج یا رج شمار فرش است که ظرافت آن را تعیین می‌کند. درواقع واحد رج شمار برای اندازه گیری تراکم بافت فرش و تعداد گره‌ها به‌کار برده می‌شود. یکی از واحدهای اندازه گیری که در قدیم مورد استفاده قرار می‌گرفت، "ذرع" بود که از آن برای اندازه گیری رج شمار نیز استفاده می‌شود. همانطور که می‌دانید، فرش دستباف ایرانی در تمام دنیا شناخته شده است و طرفداران بسیاری دارد. از همین‌رو، یک ... ادامه مطلب