فرشهای چهار تا شش متری

 1. قالی دستباف شش متری نقشه ماهی زمینه سرمه‌ای کد F179

  ‎۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
  قالی شش متری نقشه ماهی 50 رج گل ابریشم بیشتر بدانید
 2. فرش دستباف شش متری نقشه هریس زمینه مشکی کد F304

  ‎۱۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستباف شش متری نقشه هریس آریاس بیشتر بدانید
 3. فرش دستباف شش متری نقشه هریس زمینه کرم کد ‌‌‌F320

  ‎۱۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستباف نقشه هریس آریاس بیشتر بدانید
 4. فرش دستباف شش متری نقشه خطیبی زمینه کرم کد F291

  ‎۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستباف نقشه خطیبی آریاس بیشتر بدانید
 5. فرش دستباف شش متری نقشه خطیبی زمینه آبی درباری کد ‌‌‌F324

  ‎۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستباف نقشه خطیبی آریاس بیشتر بدانید
 6. فرش دستباف شش متری نقشه علیا زمینه کرم کد ‌‌‌F319

  ناموجود

  ‎۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستباف نقشه علیا آریاس بیشتر بدانید
 7. فرش دستباف شش متری نقشه ماهی زمینه سرمه ای کد ‌‌‌F331

  ناموجود

  ‎۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
  فرش دستباف نقشه هریس آریاس بیشتر بدانید
 8. فرش دستباف شش متری نقشه گنبد زمینه کرم کد F201

  ناموجود

  ‎۱۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
  قالی شش متری نقشه گنبد آریاس بیشتر بدانید
 9. فرش دستباف شش متری نایین زمینه کرم کد F297

  ناموجود

  ‎۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
  قالی دستباف نایین آریاس بیشتر بدانید
 10. فرش دستباف جفت شش متری نقشه ماهی زمینه سرمه‌ای کد F300

  ناموجود

  ‎۱۹٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
  قالی دستباف جفت شش متری آریاس بیشتر بدانید