گبه

وقتی صحبت از فرش می شود همه بی تردید به قالی فکر می کنند، کمتر کسی دستبافته ای دیگر را تصور می کند. در صورتی که به هر دستبافته ای که بر سطح زمین پهن شود فرش اطلاق میشود. حال در این میان یکی از دستبافته هایی که مطرح است گبه نام دارد. گبه ها تقریبا در یک دهه گذشته کمی شناخته شده اند و قبل از آن دستبافته ای بوده در خدمت ایلات و عشایر که خودشان هم آن را می بافتند. باید توجه داشت که رجشمار گبه ها از 30 گره بیشتر نمی شود. شاید فکر کنید پایین بودن رجشمار از مرغوبیت فرش می کاهد، اما باید بدانید این طور نیست. بیشتر اهمیت کیفیت فرش در استفاده از مواد اولیه مرغوب است. رجشمار پایین گبه این امکان را می دهد تا بتوان از الیاف قطور در بافت فرش استفاده کرد و در نهایت سطح گبه نرمتر از دیگر بافته ها خواهد شد. همانطور که گفتیم گبه ها از بافته های ایلات و عشایر هستند و بافندگان آنها به طبع از عناصر طبیعی و آنچه که در اطراف خود می بینند برای استفاده در نقوش گبه بهره می گیرند. از این رو نقوش گبه انتزاعی و حتی به نوعی پریمیتیو یا بدوی هستند، که این خود از ویژه گیهای بارز گبه به حساب می آید. همچنین در تولیدات جدید گبه می توانیم طراحی های مدرن گبه را مشاهده کنیم. در هر صورت گبه دستبافته ای به حساب می آید که قدرت اجرای هر طرحی چه انتزاعی و چه مدرن را در خود جای داده است و مطمئنا در سالهای آینده در صدر جدول تولیدات فرش قرار خواهد گرفت.

هیچ محصولی مطابق با انتخاب وجود ندارد.